واگن جمع آوری بریکت

واگن جمع آوری بریکت

واگن جمع آوری بریکت: واگن برای جمع آوری بریکت پخت زغال و خفه کن برای سرد کردن بریکت پخته شده استفاده می...