واگن جمع آوری بریکت

واگن جمع آوری بریکت

واگن جمع آوری بریکت: واگن برای جمع آوری بریکت پخت زغال و خفه کن برای سرد کردن بریکت پخته شده استفاده می...
مشعل

مشعل

مشعل: مشعل برای گرم کردن کوره گرم کن و برای خشک کردن خاک اره که باید بارطوبت مطلوب به سیکلون برسد استفاده می...
لوله های سینوسی فلزی

لوله های سینوسی فلزی

لوله های سینوسی فلزی: لوله های سینوسی فلزی، مواد اولیه که بوسیله مکنده داخل این لوله ها هدایت میشود سینوسی بودن لوله ها در مسیر برای خشک کردن مواد اولیه ما کارایی بالایی...
سیکلون

سیکلون

سیکلون: سیکلون وسیله است در خط تولید که مواد اولیه ما برای جمع آوری درون آن قرار میگیرد و از پخش شدن در فضای کارگاه جلوگیری میکند ودر زمان استفاده از داخل آن که درب خروجی تعبیه شده استفاده می...
اکسترودر

اکسترودر

اکسترودر: اکسترودر دستگاه تزریق خاک اره که پودر چوب را تبدیل به شمش چوب می...