سیلندر

سیلندر

سیلندر: برروی دستگاه اکسترودر تعبیه میشود که مواد اولیه را بوسیله ماردن داخل سیلندر تزریق میکند و بریکت محصول اصلی ما به دست می آید آلیاژ و و نوع سیلندر مرغوب باعث میشود زغال با کیفیتی به دست...