اکسترودر

اکسترودر

اکسترودر: اکسترودر دستگاه تزریق خاک اره که پودر چوب را تبدیل به شمش چوب می...
اکسترودر

خط کامل تولید زغال پرسی

پوست گردوپوست گردو, مواد اولیه تولید زغال پرسی خاک زغالخاک زغال, مواد اولیه تولید زغال پرسی خاک اره خشکخاک اره, مواد اولیه تولید زغال پرسی المنتالمنت, قطعات مصرفی ماردونقطعات مصرفی, ماردون سیلندرسیلندر, قطعات مصرفی واگن جمع آوری بریکتخط کامل تولید زغال پرسی, محصولات,...