خرد کن و یا آسیاب

برای خرد کردن پوست گردو و خاک زغال که میبایست این دو مورد به سایز مورد استفاده برسد، از آنجایی که پوست گردو و خاک زغال درشت تر از سایزی است که مورد نیاز مواد اولیه ماست اجبارا باید آسیاب شوند.